Historie

Historie

Myšlenka a cíl projektu v rámci SKFS

Prvotní myšlenkou bylo poskytnutí specializovaných brankářských tréninků na úrovni amatérského fotbalu, či už divizní, krajské, nebo okresní. Dále jsme přemýšleli nad tím, jak tento projekt „uchytit“ a dostat tuto myšlenku k co nejvíce mladým brankářům, jejich rodičům ale také ke klubům na této úrovni. Proto jsme oslovili s nabídkou spolupráce největší krajský fotbalový svaz, konkrétně SKFS (Středočeský krajský fotbalový svaz). Nejzásadnější byl ale fakt, co můžeme a umíme nabídnout tak, abychom tuto organizaci zaujali a přesvědčili jsme o našich kvalitách. K úspěchu jsme potřebovali, aby sestavena myšlenka předčila jakoukoliv konkurenci.

Ukázkové tréninkové jednotky

Projekt jsme společně spustili v březnu 2019. Prvním cílem byli ukázkové tréninkové jednotky ve všech 12 okresech Středočeského kraje. Do těchto se ve všech okresech v průběhu 8 týdnů postupně zapojilo cca 450 – 500 mladých brankářů. Organizace nebyla vůbec jednoduchá. Kromě správného výběru hřiště, dne a času bylo potřeba v každém okrese obeslat s nabídkou desítky klubů, vyplnit přihlašovací formuláře, následně obeslat jednotlivé rodiče brankářů, atd… Celou organizaci měl na starosti profesionální trenér mládeže SKFS p. Milan Kormaník a jeho „soubor“ okresních GTM trenérů, kteří tuto zvládli výborně.

Pravidelné tréninkové jednotky

Po ukázkových tréninkových jednotkách jsme na podzim 2019 spustili oficiálně první ročník Brankářské akademie a to pod názvem „BADZ“. Této, podzimní části se zúčastnilo téměř 130 mladých brankářů z celého Středočeského kraje. Podzimní blok obsahoval 12 tréninkových jednotek. Naši trenéři dojížděli do každého okresu 1x v týdnu. Na této, podzimní části se již podíleli na spolufinancování celého projektu také všechny okresní fotbalové svazy (OFS) a to ve stejné výši na každého brankáře zvlášť.

Míč v sídi fotbalový stadion

SOUČASNOST

SOUČASNOST

Po bezmála ročním fungování projektu mezi BADZ a SKFS, dochází od 1.1.2020 k posunu naší kooperace, a to v nemalém měřítku. Akademie se stává oficiálním partnerem Středočeského krajského fotbalového svazu, kde mění v rámci této spolupráce  název na „Brankářskou akademii Středočeského krajského fotbalového svazu“ (BA-SKFS). Využívat budeme i logo organizace. Touto součinností se stáváme zcela jedinečný, a to v rámci celé České Republiky.

Průběh akademie bude stabilně každou sezonu formou 3 bloků, a to podzimní blok – 12TJ, zimní blok – 6TJ + zimní víkendové kempy a jarní blok – 12TJ.  Akademie bude působit v celém Středočeském kraji, to znamená, ve všech 12 okresech.

Na spolufinancování se bude v rámci podzimního bloku 2020 podílet Středočeský krajský fotbalový svaz, a to ve výši 25%, nebo-li 1.200 KČ za každého přihlášeného brankáře.